Villkor gällande tjänster utförda av
Mora Städ & Fönsterputs AB

Nedan följer de villkor som gäller när Du beställer tjänster av oss. Villkoren gäller debitering, bokningar och avbokningar, skattereduktion RUT, betalningsvillkor, mm. Alla priser som specificeras nedan är inklusive svensk mervärdesskatt. Vi förbehåller oss rätten att ändra/komplettera dessa villkor.

Senaste version av nedanstående villkor är per datum 2022-04-08.

Allmänna betalningsvillkor


När Du beställer tjänster av oss så godkänner Du ett betalningsvillkor á 20 dagar. Tjänster bediteras via faktura och det tillkommer en fakturaavgift á 36 SEK för fakturor som skickas postalt, eller 10 SEK för fakturor som skickas elektroniskt.
 
Eventuella synpunkter eller frågor gällande påminnelser, inkassokrav, betalningsförelägganden, eller bestridande av fakturor hänvisas till Fortnox Finans (tel.nr. 0470-78 50 00).


Bedömning/offert


Om Du önskar så kommer vi gärna på besök och gör en bedömning på arbetet som skall utföras. Då kan Du få en mera exakt prisuppgift. Bedömningen är kostnadsfri om Du sedan tackar ja till offerten.


Villkor gällande bokning av tjänster


När Du bokar en tjänst av oss så är det viktigt att veta att Du ofta endast kan få en uppskattad tid. Inget uppdrag är det andra likt. Ett exempel är att förstagångsstädningar normalt sett tar längre tid än återkommande städuppdrag.
 
Viktigt att notera är att vi alltid försöker hålla den tid som vi har uppskattat att arbetet skall ta, men att det ibland kan ta längre tid beroende på rådande omständigheter.
 
Eftersom det kan uppkomma oförutsedda omständigheter så kan det vara svårt för oss att ge Dig en exakt tid när vi kommer och utför arbete.

Lägsta debitering för tjänster med timpris är en (1) timme och varje påbörjad halvtimme avrundas uppåt.

 
Villkor gällande avbokningar


Beställda tjänster måste avbokas senast 24 timmar innan utförande eller närmaste vardag efter helg. Försenad avbokning leder till debitering för uteblivet arbete. Om avbokning sker när personalen är på plats (”vid dörren”) debiteras den schemalagda tiden för arbetet. Ingen av dessa debiteringar är giltiga för skattereduktion.


Undantag gäller för allvarliga sjukdomsfall och/eller andra akuta omständigheter.


Prissättning av tjänster & debitering


Vi förbehåller oss rätten att när som helst justera våra priser på de tjänster vi tillhandahåller och tillhörande avgifter.
Det sker en årlig procentuell indexhöjning av alla priser inom branschen enligt Arbetsgivarorganisationen Almegas städprisindex.

Arbete som kräver bruk av maskin tillkommer det en maskinavgift per timme för utfört arbete.


Skattereduktion RUT


När Du beställer hushållsnära tjänster av oss så har Du rätt till skattereduktion via RUT-avdrag.
Det enda Du behöver göra är att betala din faktura, så ansöker vi om resterande belopp från Skatteverket. Läs mer om RUT-avdrag på Skatteverkets hemsida (eller ring på 0771-567 567). Om Skatteverket av någon anledning avslår, eller delvis avslår, utbetalning av RUT så tilläggsfaktureras Du återstående belopp.
 
Enligt Skatteverkets regler måste rese- och materialersättningar specificeras separat på fakturor eftersom dessa inte är avdragsgiltiga via skattereduktion RUT.
 
Eventuella frågor angående skattereduktion via RUT-avdrag hänvisas till Skatteverket.
Vi har ingen möjlighet att se hur mycket av skattereduktionen Du har kvar att nyttja.

 
Reklamation av tjänster


Vi är förpliktigade att rätta till eventuella brister i de tjänster som vi erbjuder. Om det har uppkommit brister i arbetet så gör vi en korrigering utan någon extra kostnad.
 
Viktigt att veta är att reklamation måste rapporteras senast inom ett dygn eller närmaste vardag efter helg. Om Du själv rättar till det som blivit dåligt så kan vi dessvärre inte kompensera dig på något sätt. Vi måste alltid få möjlighet att rätta till efter oss!


Läs våra försäljningsvillkor i sin helhet här (PDF-format, 34 kb)